Andreas Illikainen, Köpings FK. "Winter tree" Tillbaka till översikten