Tomas Karlsson, FK Kamera. "I morgonens tysta timme ...." Nästa bild