Riksfotoutställningen
RSF inbjuder sina medlemmar att delta med bilder i den årliga Riksfotoutställningen som består att fem olika grupper inklusive en för unga fotografer. På försök 2016 även en grupp för Bildspel.

Bilder till samtliga grupper A-D och U-Ungdom laddas upp via internet. Samtliga påsiktsbilder ska även skickas postalt till arrangören - se adress nedan. Hur man skickar in bidrag till gruppen för Bildspel framgår av dess inbjudan via länk längre ner på denna sida.

Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder är den 31 januari och deltagaravgifter ska betalas senast den 7 februari.

Olika jurypersoner ges i uppdrag att välja ut de bästa bidragen i varje grupp. Resultat och juryns motivering presenteras vid Riksfototräffen som oftast infaller under maj. De antagna bilderna och juryns kommentarer sammanställs till bildprogram som under hösten görs tillgängliga för alla medlemsklubbar.

Nyheter 2016

Vid Riksfotostämman 2015 togs flera beslut som gav förbundet i uppdrag att förtydliga reglerna i syfte att förenkla för såväl deltagande fotografer som för arrangör och jury. På prov införs en grupp för Bildspel.
- Läs mer om Nyheter 2016.
- Instruktion för uppladdning av bilder. (pdf-dokument 92 kB).
- Gå direkt till Uppladdning och registrering av bilder

Dokument att ladda hem

Hämta inbjudan till Riksfotoutställningen 2016 via länkarna nedan:
- Inbjudan till Riksfotoutställningen. (pdf-dokument 92 kB).
- Inbjudan till Riksfotoutställningen Bildspel. (pdf-dokument 90 kB).

Adress för bildpaket

Samtliga påsiktsbilder till Riksfotoutställningen 2016 ska skickas till:
Bollnäs FK
Bengt Moberg
Videvägen 3
821 35 Bollnäs

Här ges en kort beskrivning av Riksfotoutställningens fem olika grupper. Utförlig information i dokumenten ovan.
A - Kollektion 3-5 påsiktsbilder
Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta med en kollektion. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och bildens längsta sida inklusive kartong/passepartout får inte vara större än 42 cm och ingen sida kortare än 20 cm.
B - Kollektion 3-5 digitalbilder
Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta med en kollektion. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.
C - Enstaka påsiktsbild
Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 bilder. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och bildens längsta sida inklusive kartong/passepartout får inte vara större än 42 cm och ingen sida kortare än 20 cm.
D- Enstaka digitalbild
Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.
U - Ungdom
Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB. (Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller högst 25 år.)

Resultat och bilder tidigare år

Resultatlistor och ett urval av bilder från tidigare årgångar av våra utställningar och salonger finner du här.