Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 bilder. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och största format inklusive ev. passepartout är 30×42 cm (A3). Ingen sida får vara kortare än 20 cm.

OBS: Fotografer som deltar med påsiktsbilder ska även ladda upp motsvarande bilder digitalt här nedan, så att dessa kan användas vid juryns redovisning. Påsiktsbilderna ska märkas på baksidan med etiketter som du eller din klubbs tävlingsledare kan skriva ut efter att bilderna laddats upp.

Mer information om Riksfotoutställningen finns här.

Skicka in ett bidrag

Logga in för att ladda upp ett bidrag.