Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder. Bildfilerna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög och storleken max 2 MB.

Mer information om Riksfotoutställningen finns här.

Skicka in ett bidrag

Logga in för att ladda upp ett bidrag.